03.08.2023

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (SNOVO, br.9/23) Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općina) fizičkim osobama – građanima za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Općine.

Preuzmite:

Javni poziv
1. obrazac zahtjeva
2. izjava podnositelja zahtjeva

Rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 01. studenog 2023. godine ili do iskorištenja sredstava. U trenutku iskorištenja sredstava, preostale zaprimljene prijave se više neće razmatrati.