02.08.2023

02.08.2023. - JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO - SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE - 1 IZVRŠITELJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

Upute i podaci za provedbu natječaja