18.05.2018

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera

OPĆINA VRSAR-ORSERA na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), objavljuje:

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske na području općine Vrsar-Orsera

 

Općina Vrsar-Orsera izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera.

Prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom, izvješen je na oglasnoj ploči Općine Vrsar-Orsera na adresi Trg Degrassi 1 od dana 18. svibnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 13.00 sati, zaključno s danom 01. lipnja 2018. godine.

Prigovori i prijedlozi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera zaprimaju se pisanim putem te se dostavljaju u pisarnicu Općine Vrsar-Orsera na adresi Trg Degrassi 1. Prigovori se zaprimaju najkasnije do isteka roka javnog uvida, bez obzira na način dostave zaključno s danom 01. lipnja 2018. godine. Prigovori moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja te obrazloženi zahtjev. Prigovori zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati.

OPĆINA VRSAR-ORSERA