11.07.2023

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-30 od 10.07.2023. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje

Konačnu Listu prvenstva za osnivanje prava građenja