28.05.2024

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/24-01/01, URBROJ: 2163-40-01-04/44-24-16 od 23.05.2024. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje

Konačnu listu prvenstva za osnivanje prava građenja