28.05.2024

Konačna lista prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja KLASA: 024-03/24-01/22, URBROJ: 2163-40-01-04/44-24-30 od 23.05.2024. godine i čl. 24. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje

Konačnu listu prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja