11.12.2015

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

17. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u ponedjeljak 14.12.2015. godine, s početkom u 17,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

 

  1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Predškolske ustanove Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo,
  4. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Tići” Vrsar,
  5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Tići ” Vrsar za pedagošku 2014./2015. godinu,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
  7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu,
  8. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu,
  9. Donošenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude po raspisanom Natječaju za prodaju nekretnine
  10. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Vrsar.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina