15.12.2015

Najava 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

18. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u četvrtak 17.12.2015. godine, s početkom u 17,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Donošenje Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu,
  3. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu,
  4. Donošenje Odluke o pokretanju investicije energetske obnove Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar,
  5. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog tima za provedbu projekta energetske obnove Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina