29.07.2019

Najava 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13 i 3/17) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 18. – tu sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

ZA SRIJEDU 31.07.2019. GODINE, s početkom u 19,00 sati

u  prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,

  1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar-Orsera za prvih šest mjeseci 2019. godine,
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma za 2018. godinu,
  3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu,
  4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera u 2018. godini,
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu,
  6. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE VRSAR-ORSERA

Franko Matukina