25.09.2019

Najava 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17 i 2/18) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 19.- tu sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
Za PONEDJELJAK 30.09.2019. godine, s početkom u 17,00 sati

u  prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

 

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvještaj o poslovanju Montrakera d.o.o. Vrsar za 2018. godinu,
  3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 2018./2019.,
  4. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar za pedagošku godinu 2019./2020.,
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar-Orsera za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar-Orsera unutar mjere 3. ˮPoticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama LRSR lokalne akcijske skupine „Istarski švoj“,
  7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o javnim površinama,
  8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina