24.09.2019

OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/3, URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-1, od 24.09.2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera za učeničke stipendije u vremenu od 24.09. do 09.10. i od 24.09. do 20.10.2019. godine za studenske stipendije.

Preuzmite Oglas poziva i pripadajuće dokumente.