17.03.2017

Najava 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

27. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u utorak 20.03.2017 godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2016. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2017. godinu,
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar – Orsera,
 6. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina društvu Odvodnja d.o.o. Poreč radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Petalon,
 7. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjele u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan, OIB: 93841076678,
 8. Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2016. godinu,
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javne rasvjete,
 12. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar za razdoblje srpanj- prosinac 2015. godine.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina