12.03.2020

NAREDBA O ZATVARANJU DJEČJEG VRTIĆA TIĆI RADI SPRJEČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE NOVIM KORONAVIRUSOM COVID-19

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 2/13, 3/17 i 2/18), Dopisa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, broj: 07/01-72/40-20 od 10.03.2020. godine, te Zaključka 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10.03.2020. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orser na donosi

N A R E D B U
O ZATVARANJU DJEČJEG VRTIĆA TIĆI RADI SPRJEČAVANJA
EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE NOVIM KORONAVIRUSOM COVID-19