11.03.2020

NAREDBA O ZATVARANJU OPĆINSKIH PROSTORA ZA JAVNOST I OTKAZIVANJU SVIH OKUPLJANJA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA RADI SPRJEČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE NOVIM KORONAVIRUSOM COVID-19

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 2/13, 3/17 i 2/18), Dopisa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, broj: 07/01-72/40-20 od 10.03.2020. godine, te Zaključka 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10.03.2020. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orser na donosi

N A R E D B U 

O ZATVARANJU OPĆINSKIH PROSTORA ZA JAVNOST

I OTKAZIVANJU SVIH OKUPLJANJA

NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

RADI SPRJEČAVANJA EPIDEMIJE BOLESTI UZROKOVANE

NOVIM KORONAVIRUSOM COVID-19

I. Naređuje se zatvaranje općinskih prostora za javnost (prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije), kao mjera sprječavanja epidemije bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19.

II. Naređuje se zatvaranje svih sportskih objekata i igrališta za javnost, kao mjera točke I ove Naredbe.

III. Odgađaju se sve manifestacije te sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru na području Općine Vrsar-Orsera.

IV .Obustavlja se rad sa strankama u Općini Vrsar-Orsera u razdoblju od 11.03.2020. do 25.03.2020. Svi poslovi će se uredno obavljati poštom, telefonskim putem ili putem e-maila.

V. Ova naredba stupa na snagu odmah i primjenjuje se do 25.03.2020. godine.

KLASA:022-06/20-01/5

URBROJ: 2167/02-01/17-20-1                                                                                                   

Vrsar-Orsera, 11.03.2020.

Općinski načelnik

Ivan Gerometta

 

KLIKNUTI ZA CIJELU NAREDBU