17.01.2022

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 1760/2 k.o. Vrsar, z. k. ul. 1897, koji se sastoji od jedne prostorije površine 8,67 m2 u svrhu obavljanja uslužne uredske djelatnosti.

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

Natječaj (PDF)

Natječaj (WORD)