04.04.2022

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

  1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na adresi Rade Končara 15A na dijelu k.č. 966/1 k.o. Vrsar, površine 17,5 m2 koji se sastoji od dvije prostorije u svrhu obavljanja uredske djelatnosti.

 

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

Natječaj (PDF)

Natječaj (WORD)