01.04.2022

Općina Vrsar-Orsera objavljuje Oglas za zapošljavanje komunalnog redara

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 01.04.2022. godine, objavljuje se

Oglas