12.10.2018

NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina na području općine Vrsar-Orsera za postavljanje kioska