19.07.2017

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za ruševinu poluugrađene kuće u Gradini katastarska čestica oznake zgr. 31 k.o. Gradina, površine 120 m2. Početna cijena iznosi 78.000,00 kuna.

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda