19.07.2017

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za ruševinu poluugrađene kuće u Gradini katastarska čestica oznake zgr. 31 k.o. Gradina, površine 120 m2. Početna cijena iznosi 78.000,00 kuna.

http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-putem-prikupljanja-pisanih-ponuda-3/