18.07.2017

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1094/3 k.o. Vrsar, u naravi dvorište, površine 26 m2, po cijeni od 22.230,00 kn radi formiranja okućnice nekretninama oznake k.č. 1094/1 i k.č. 1094/2 k.o. Vrsar.

http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/2096-2/