05.06.2020

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda - k.č.97/16 upisana u zk.ul. 201 k.o. Gradina

Natječajna komisija za promet imovinom raspisuje natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda  za sljedeću nekretninu:

– k.č.97/16 upisana u zk.ul. 201 k.o. Gradina po početnoj cijeni od 892.000,00 kn

– zemljište se nalazi u naselju Begi pod obuhvatom Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 4/17), unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

Preuzmite natječaj