05.06.2020

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme- prometni redar – 1 izvršitelj/ica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/20- dalje u tekstu: Zakon), dana 05.06.2020. godine, objavljuje se

OGLAS