29.05.2024

Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (Belvedere) - Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-104, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 09.05.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina donosi:

 Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja