28.05.2024

ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU SAJAMSKIH DANA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA U 2024. GODINI

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU SAJAMSKIH DANA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA U 2024. GODINI