04.05.2020

Obavijest o odgodi javnog otvaranja ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od 25.03.2020.

Obavještavaju se ponuditelji koji su dostavili ponudu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske temeljem Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 320-02/20-01/1, URBROJ:2167/02-01/18-20-5 od 18. ožujka 2020. i Ispravka javnog natječaja, KLASA: 320-02/20-01/1, URBROJ:2167/02-01/18-20-8 od 25.03.2020.g. da se javno otvaranje ponuda sukladno točki IX. Javnog natječaja odgađa, budući je do daljnjeg na snazi Naredba o zatvaranju općinskih prostora za javnost i otkazivanje svih okupljanja na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 022-06/20-01/5, URBROJ: 2167/02-01-04/43-20-5 od 24.03.2020. g.

O mogućem terminu javnog otvaranja ponuda bit ćete pravodobno obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA ZAKUP

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PREDSJEDNIK

Sandi Čuka

Kliknuti za obavijest