06.10.2023

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UMIROVLJENIKA ZA 2023. GODINU

Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera donio je Odluku o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/20, 12/20, 11/21 i 7/22 – u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se uređuje pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika te uvjeti i način ostvarivanja tog prava u tekućoj godini.
Odredbe Odluke koje se odnose na umirovljenike na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na neumirovljene osobe starije od 65 godina.

Pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Vrsar – Orsera te imaju sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu. Pravo ne ostvaruju oni umirovljenici koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna Republike Hrvatske.

OBAVIJEST SUFINANCIRANJE DOPUNSKOG OSIGURANJA 

OBRAZAC ZAHTJEVA 

OBRAZAC ZAHTJEVA (ukoliko popunjava punomoćnik ili skrbnik)