07.09.2015

Obavijest o uvrštenju u programe javnih potreba za 2016. godinu

Općina Vrsar obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije koje se sa svojim projektima i programima imaju namjeru kandidirati za uvrštenje u programe javnih potreba Općine Vrsar za 2016. godinu, da će Natječaj za kandidiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu biti objavljen po donošenju Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu, a nakon donošenja godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu.

 

Naime, jedinice lokalne samouprave, kao jedan od davatelja financijskih sredstava, dužne su na odgovarajući način primjenjivati kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 26/2015.