19.04.2016

Odluka o dodjeli javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, te pokretnih ili montažnih objekata na području općine Vrsar

Na temelju članka 5. Pravilnika o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga (“Službene novine Općine Vrsar” broj 02/11, 4/12 i 03/13), te točke 11. Oglasa za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, te pokretnih ili montažnih objekata na području općine Vrsar raspisanog 11. travnja 2016. godine, Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina objavljuje Odluku o dodjeli javnih površina