25.04.2016

3. Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji i pokretnih ili montažnih objekata na području općine Vrsar