28.03.2022

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2022. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR ORSERA

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj 1/16 i 1/22), točke V. Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar Orsera za 2022. godinu koje provode udruge, KLASA: 402-01/22-01/05, URBROJ: 2163-40-01/16-22-1 (dalje u tekstu: Javni natječaj), Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje KLASA: 402-01/22-01/05, od 25.03.2022. godine, Punomoći Općinskog načelnika KLASA: 402-01/22-01/5, URBROJ: 2163-40-01/18-22-8 od 25.03.2022. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar – Orsera donosi

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje u 2022. godini provode udruge na području Općine Vrsar-Orsera