21.02.2018

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2018. godini provode udruge na području Općine Vrsar - Orsera

Općina Vrsar – Orsera objavljuje Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2018. godini provode udruge na području Općine Vrsar – Orsera

Odluka o dodjeli sredstava