01.03.2018

Izmjena odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2018. godini provode udruge na području Općine Vrsar - Orsera