05.03.2019

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2019. godini provode udruge na području Općine Vrsar - Orsera

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“, broj 1/16), točke V. Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacije od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu koje provode udruge, KLASA: 402-01/18-01/94, URBROJ: 2167/02-01/16-18-1 (dalje u tekstu: Javni natječaj), Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje KLASA: 402-01/18-01/94, od 22.02.2019. godine, članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera donosi

Odluka o dodjeli sredstava udrugama