13.03.2019

Vođeni posjet Reciklažnom dvorištu u Poreču

Poštovani stanovnici Općine Vrsar-Orsera

Preuzmite dokument Priopćenje Reciklažno.pdf

OBAVIJEST:
Dana 15.03.2019. organizira se vođeni posjet Reciklažnog dvorišta u Poreču s polaskom u 16.15.
Mjesto okupljanja: ispred zgrade Mjesnog odbora (Stara škola u Gradini).
Prijevoz je osiguran za 20 osoba.

Ovim putem Općina Vrsar-Orsera želi informirati javnost o činjenicama vezanim uz izgradnju Reciklažnog dvorišta u Gradini.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da sve jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 1.500 stanovnika moraju imati najmanje jedno reciklažno dvorište.

Lokacija reciklažnog dvorišta mora biti utvrđena u prostorno-planskoj dokumentaciji, te je Općinsko viječe  usvajanjem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 11. 04. 2017. godine, po prvi puta definiralo i lokaciju Reciklažnog dvorišta Gradina.

Radi izbjegavanja dezinformacija objavljenih putem društvenih mreža obavještavamo javnost da je na sjednici vijeća na dan izglasavanja bilo nazočno 10 od 11 vijećnika, i to Franko Matukina, Celeste Gerometta, Marina Deak, Roberta Klaić, Ivan Radetić, Antonio Đaković i Ivana Halambek izabrani sa liste IDS-a, te Serđo Popović, Marijan Vasić i Mihael Šegon izabrani sa liste SDP-a. Odluka je donesena jednoglasno, dakle svi vijećnici su glasali ZA.

Odluka o donašanju „Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera“ objavljena je u Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera broj 4/2017., koje su od 12.04.2017. dostupne na web stranici Općina Vrsar-Orsera ( https://www.vrsar.hr/sluzbene-novine/sluzbene-novine-2017/ ). U predmetnom broju, na str. 100 izričito je navedeno područje „K3 – Reciklažno dvorište Gradina“ na točno određenoj čestici. Osim toga na web stranici Općine Vrsar-Orsera u rubrici „za građane“ objavljen je cijeli grafički prikaz Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, a sukladno navedenim izmjenama i dopunama( https://www.vrsar.hr/za-gradane/prostorni-planovi/prostorni-plan-uredenja-opcine-vrsar/).Dio grafičkog prikaza iz kojeg je vidljivo da je već od travnja 2017. javno objavljena namjena ove čestice izričito riječima “Reciklažno dvorište Gradina“ prenosimo na kraju teksta.

Radi donašanja „Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera“ provedena je javna rasprava sukladno Zakonu,aobavijest o istoj javno je objavljena u Glasu Istre 14.01.2017.Istodobno sa objavom, Plan je stavljen na javni uvid. Period javne rasprave trajao je od 23.01.2017. do 06.02.2017.te je u prostorijama Općine Vrsar-Orsera 02.02.2017. održano javno izlaganje Plana.

Sve primjedbe i prijedlozi koji su dostavljeni u roku obrađeni su i sastavni su dio Izvješća o javnoj raspravi koje je objavljeno na Oglasnoj ploči Općine Vrsar-Orsera i web stranici Općine 27.02.2017. te bilo javno dostupno do dana izglasavanja Plana na sjednici Općinskog vijeća.

Reciklažno dvorište Gradina se tijekom protekle dvije godine navodilo i u nizu drugih dokumenata (Izvješće o gospodarenju otpadom, Programu komunalnih potreba, Proračunu Općine Vrsar-Orsera …)koje je usvajalo Vijeće i nikada nije bilo primjedbi od strane niti jednog  vijećnika.

Reciklažno dvorište Gradina koristit će se isključivo za potrebe stanovnika Općine Vrsar-Orsera i to manjim dijelom stanovnika naselja Vrsar budući se namjerava nastaviti suradnja sufinanciranja funkcioniranja reciklažnog dvorišta u Funtani gdje će i dalje biti omogućeno odlaganje otpada za iste.

Reciklažno dvorište će biti izgrađeno po najvišim mogući standardima, s asfaltiranom podlogom, zatvorenim spremnicima, nadstrešnicom, te svim potrebnim sigurnosnim rješenjima.

Radi potpunog informiranja javnosti napominjemo kako je za svrhu izgradnje Reciklažnog dvorišta, a sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Republika Hrvatska darovala Općini zemljište površine 2390 m2 u vrijednosti 527.000,00, te da je odobreno sufinanciranje od 85% nepovratnih sredstava od ukupno predviđenih 3.9 milijuna kuna. Za izgradnju Reciklažnog dvorišta izdana je pravomoćna Građevinska dozvolau kojem postupku je utvrđeno da neće biti negativnih utjecaja na okoliš i ekološku mrežu.

Štoviše, smatram da se radi o projektu koji će građanima donijeti kvalitetniji život te omogućiti legalno odlaganje selekcioniranogotpada i njegovo daljnje transportiranje u centre za zbrinjavanje i preradu, a  kojeg inače nalazimo po šumama i uz prometnice nedaleko od svih naših.

Svim stanovnicima Općine Vrsar-Orsera, Općinski načelnik, Ivan Gerometta

 

 

recikazno 3 - zona

Legenda:
Poslovna namjena: K – opća, K3 – komunalno servisna
(napomena – isključivo k.č. 555/1 k.o. Gradina je označena kao K3)

3D vizualizacija Reciklažnog dvorišta Gradina:

Rec. dvoriste cam 4 copy Rec. dvoriste c cam 3 copy Rec. dvoriste c cam 2 copy Rec. dvoriste cam 1 copy