31.07.2023

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

U postupku provedbe strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (dalje: ID PPUO Vrsar) na okoliš, po isteku roka za dostavu mišljenja o sadržaju Strateške studije i zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar, Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju ID PPUO Vrsar na okoliš.

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš