01.08.2023

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. god