21.04.2023

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - prometni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 21.04.2023. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

Preuzmite