Povratak

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za EU projekte

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), dana 10.05.2019. godine, objavljuje se

                                    OGLAS 

za prijam u službu na određeno vrijeme

Više o oglasu..