21.05.2020

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za EU projekte

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i  112/19) i , dana 21.05.2020. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Upute za prijavitelje – viši stručni suradnik za EU projekte