28.12.2018

Općina Vrsar - Orsera objavljuje godišnji plan objave natječaja za 2019. Godinu

Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 011-01/18-01/22, URBROJ: 2167/02-01/16-18-1 od 27.12.2018. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, donosi

Godišnji  plan objave natječaja za 2019. Godinu.pdf