31.12.2018

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) i Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama, KLASA: 372-03/18-01/8, URBROJ: 2167/02-01/16-18-3 od 24.10.2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama donosi prijedlog liste prvenstva:

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA