26.02.2019

Općini Vrsar – Orsera dodijeljeno 3,1 milijuna bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta

PRI

OPĆINA VRSAR-ORSERA

Trg Degrassi 1

52450 Vrsar

KLASA:363-01/19-01/43

URBROJ:2167/02-01-03/31-19-10

Priopćenje za javnost

3.947.736,25 kuna za „Izgradnju reciklažnog dvorišta u Vrsaru

Vrsar-Orsera – 01. travnja 2019. godine – Općini Vrsar-Orsera dodijeljeno je 3.189.422,06 kuna za provedbu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru“ KK.06.3.1.03.0153. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.947.736,25 kuna. Iz Kohezijskog fonda osigurano je sufinanciranje u visini od 3.189.422,06 kuna ili 85%, dok je Proračunom Općine Vrsar-Orsera osigurano ostatak od 15% ili 758.314,19 kuna.

Cilj projekta je doprinijeti promijeni dosadašnjih navika građana. Ciljnu skupinu projekta čini cjelokupno stanovništvo Općine (2.162 stanovnika, DZS 2011). Izgrađeno reciklažno dvorište povećat će kvalitetu života stanovništva, doprinijet će smanjenju odlaganja problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, a sve će rezultirati smanjenjem nepropisno odbačenog otpada u okoliš.

Provedbom projekta doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te razvoju nedostatne infrastrukture i ispunjenju Cilja 1.2. PGORH. U reciklažnom dvorištu moći će se prikupiti 300t komunalnog otpada što će za 0,02% povećati odvojeno prikupljanje mase komunalnog otpada na državnoj razini, za 0,25% na razini Istarske županije te za 14,01% na razini Općine, u odnosu na 2015. godinu. Reciklažno dvorište izgradit će se na kč. br. 555/1 K.O. 323667 Gradina, a planira se postavljanje tri rolo kontejnera zapremnine 32m3, sedam zatvorenih kontejnera zapremnine 5m3, preša za sabiranje i baliranje kartona, plastike i papira te natkriveno spremište s tankvanom za problematičan otpad.

U sklopu projekta održat će se informativna kampanja kojom će cjelokupno stanovništvo Općine biti informirano o reciklažnom dvorištu, načinu odlaganja odvojeno prikupljenog otpada, radnom vremenu i kapacitetima. Provest će se informativno-obrazovne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o lokaciji, mogućnostima i pravilima odlaganja otpada na reciklažnom dvorištu i zbrinjavanju ostatnog otpada. Provest će se i radionice za stanovništvo o pravilnom postupanju s reciklabilnim otpadom prije odlaganja na reciklažno dvorište. Provedene informativno obrazovne aktivnosti za djecu školske dobi viših razreda doprinijet će razvoju svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada od najranije životne dobi, kreiranjem navika ekološki osviještenih i odgovornih građana.

Provedba projekta započela je 21. ožujka 2019. godine i trajat će 15 mjeseci, odnosno do 21. lipnja 2020. godine. U tijeku je priprema otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te priprema ostalih postupaka jednostavne nabave potrebnih za uspješnu provedbu projekta.

______________________________________________________

Kontakt osoba za više informacija:

Slobodan Vugrinec, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

Broj telefona: +385 52 441 339

Broj telefaksa: +385 52 441 842

Email: slobodan.vugrinec@vrsar.hr

Reciklažno dvoriste