21.02.2019

21.02.2019. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka  Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/13-01/0008, URBROJ: 2167/02-01/18-18-9 od 30.07.2018., Natječajna komisija za promet imovinom dana 21.02.2019.godine raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda (link na natječaj)