11.10.2022

Plan pranja spremnika za komunalni otpad

Obavještavaju se stanovnici Općine Vrsar-Orsera da je Usluga Poreč d.o.o. dostavila plan pranja spremnika za komunalni otpad, po kojem  će se individualni spremnici na području Općine Vrsar-Orsera prati dana  14.10.2022. godine.