02.07.2019

Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru

U ponedjeljak 01. srpnja 2019. potpisan je ugovor između načelnika Općine Vrsar- Orsera Ivana Geromette i predsjednika uprave tvrtke RADNIK d.d., Mirka Habijaneca o javnoj nabavi radova na obnovi dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru.

U postupku javne nabave tvrtka RADNIK d.d. odabrana je za izvođača usluga za projekt rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići”. Temeljni cilj projekta jest rekonstrukcijom i opremanjem objekta povećati standard i razinu kvalitete odgojno – obrazovne ustanove kako bi se omogućila što kvalitetnija skrb o djeci predškolske dobi i njihov svekoliki razvoj. Za ostvarenje tog cilja projektom je planirana: rekonstrukcija dotrajalih dijelova objekta koji je sagrađen 1983. godine, uz povećanje energetske učinkovitosti za 20%; opremanje objekta kako bi se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak; te krajobrazno uređenje i opremanje igrališta.

S tvrtkom RADNIK d.d ugovoreni su radovi u visini od 7.802.986,78 kuna. Rok za izvođenje radova, čiji se početak očekuje u sljedećih 8 dana, je šest mjeseci. Tvrtka RADNIK d.d. će u razdoblju od početka radova do 01.09.2019. godine imati nesmetan pristup zgradi, jer u tom razdoblju djeca neće boraviti u predmetnim prostorima. Nakon 01.09.2019 dinamika i organizacija radova koji će se izvoditi bit će usklađeni tako da se što manje remeti normalan rad vrtića.

Ugovorene su slijedeće mjere energetske obnove predviđene projektom: obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu (iznad grijanog prostora), toplinska izolacija ravnog krova (iznad grijanog prostora), zamjena postojeće stolarije energetski efikasnijom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnog sustava za pripremu tople vode, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava (rekonstrukcija kotlovnice i izborom kondenzacijskog kotla, postojeće split sustave zamijeniti novim VRV sustavom (dizalicama topline) te uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Osim navedenog, u sklopu rekonstrukcije planira se zamjena keramike u četiri sobe u vrtićkim grupama s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih i vodovodnih vodova, zamjena keramike kuhinje i praonice Vrtića s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih vodova te ugradnja alarmnog sustava.

Projekt rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići”, ukupne vrijednosti 8.242.111,16 kuna, sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz natječaj Ministarstva poljoprivrede za tip operacije 7.4.1. u sklopu kojeg je Općini Vrsar-Orsera odobren iznos bespovratnih sredstava u visini od 5.106.802,56 kuna.