15.10.2019

Učenicima OŠ Vrsar osigurane besplatne radne bilježnice, likovna mapa i atlas

Općina Vrsar-Orsera je donijela odluku da u školskoj godini 2019./2020. financira nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i atlasa za 178 učenika od prvog do osmog razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar i jednog učenika OŠ Lovreč s prebivalištem u Vrsaru. Financiranje navedenih školskih materijala iznositi će 100% nabavne cijene, a sveukupan iznos financiranja 83.230,00 HRK.

Slika sufinanciranje radnoh biljeznica