10.05.2021

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općini Vrsar - Orsera

U četvrtak 13.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Vrsar – Orsera

Dodjela spremnika vršit će se na dogovorenim i organiziranim lokacijama i to na slijedeći način:

OPĆINA VRSAR-ORSERA ČETVRTAK 13.05.2021. PETAK 14.05.2021. SUBOTA 15.05.2021.
Naselje Vrsar

 

Ostala naselja

Prostor velikog parkirališta                     

od 12 do  19 sati

Prostor velikog parkirališta                  

od 12 do  19 sati

Prostor velikog parkirališta                   

od 9 do  17 sati

Reciklažno Gradina

od 08 do 17 sati

Reciklažno Gradina

od 08 do 17 sati

Reciklažno Gradina

od 08 do 14 sati

 

Mole se svi korisnici sa područja Općine Vrsar Orsera da dođu na jednu od dogovorenih lokacija u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi i žuti spremnik, te vrećice za staklenu ambalažu, a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranim lokacijama i u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra i Gradina u radno vrijeme istih.

Korisnici koji koriste ZAJEDNIČKE SPREMNIKE za miješani komunalni otpad (u višestambenim zgradama) NE TREBAJU doći na preuzimanje spremnika na navedenim lokacijama, već će istima spremnike dostaviti djelatnici Usluge Poreč d.o.o. i to odmah u slijedećim danima po završetku podjele na organiziranim lokacijama.
Također, korisnici koji koriste poluugrađene spremnike (i posjeduju magnetsku karticu) NE DOBIVAJU posebne spremnike, već koriste postojeće poluugrađene spremnike za pojedine vrste otpada.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

Posebno ističemo da se svi spremnici (zeleni, žuti, plavi) MORAJU DRŽATI NA VLASTITOM ZEMLJIŠTU, a na javnu površinu se postavljaju u dane odvoza pojedinih vrste otpada.

USLUGA POREČ d.o.o.

OPĆINA VRSAR-ORSERA

Preuzmite OBAVIJEST-PLAKAT-Podjela-spremnika-Vrsar-