04.05.2021

Javni natječaj za upis djece U Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 4. stavka 2. i članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Tići Vrsar, KLASA:001-01/18-01/2, URBROJ:2167/54-44/02-18-4 od 14.12.2018.g. te članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 44. sjednici dana 30.04.2021. godine raspisuje

Javni natječaj  za upis djece U Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021./2022.

Izjava o prebivalištu