20.02.2023

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 01.03.2023. godine s početkom u 18.00 sati

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 2. Donošenje Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave,
 3. Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja Programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera,
 4. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar – Orsera,
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići,
 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula,
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2007. – 2021. godine
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite  na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu
 9. Donošenje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 2022. godini
 11. Vijećnička pitanja.Preuzmite poziv ovdje