11.09.2023

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

POZIV

DOPUNA POZIVA

 

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 74. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), dopunjuje se Dnevni red 14. sjednice

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1,

 1. rujna 2023. godine s početkom u 18,00 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći dopunjeni:

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Montraker d.o.o. za 2022. godinu,
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima,
 5. Odluka o otkupu nekretnine k.č. 1086 k.o. Vrsar,
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu,
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu
 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu,
 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općina Vrsar-Orsera za 2023.,
 10. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu Općinskog načelnika,
 11. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama za izgradnju POS stanova u Vrsaru,
 12. Program upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,
 13. Vijećnička pitanja. 

   

  OPĆINA VRSAR-ORSERA

  PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  Marina Deak v.r.