01.09.2023

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu